Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er nieuwe maatregelen voor o.a. de sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten in de Hamalandhal vanaf 14 oktober 22.00 uur:

  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit bij de Hamalandhal;
  • Het dragen van een mondkapje in de Hamalandhal is verplicht, vanaf 13 jaar, m.u.v. sporters en trainers/begeleiders in de sportzaal;
  • Sporten voor volwassenen (18 jaar en ouder) is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
  • Sporters vanaf 18 jaar mogen in groepen sporten van maximaal 4 personen. Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte;
   • Voor teamsporten (binnen en buiten) geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort. Hou ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende groepen.
   • Zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind.
   • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen.
   • Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd van groepjes van 4 en maximaal 30 personen.
  • Er worden geen wedstrijden en toernooien gespeeld, m.u.v. onderlinge trainingswedstrijdjes binnen de eigen vereniging door sporters tot en met 17 jaar;
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven (tijdens het sporten) onderling geen 1,5 meter afstand te houden. En kinderen met klachten blijven thuis;
  • Publiek bij sport is niet toegestaan. De tribunes zijn daarom voor iedereen gesloten;
  • De kantine, kleedkamers en douches zijn dicht;
   • Schoeisel dient gewisseld te worden voor én na de sportactiviteit, zodat men niet met sportschoenen buiten én binnen loopt.
    Sporters in zaal A kunnen in het desbetreffende zaaldeel op de daarvoor bestemde banken plaatsnemen om schoeisel te wisselen en persoonlijke spullen neer te leggen.
    Sporters in zaal B kunnen in de centrale hal en BonsenReuling-zaal plaatsnemen om schoeisel te wisselen. Neem de persoonlijke spullen mee naar de sportzaal!

 

Wedstrijden en toernooien en toeschouwers

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 1000 topsporters uit overige sporten.

Kunnen competities nu nog wel doorgaan?

Nee. Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. Daarom is publiek niet meer toegestaan bij amateurwedstrijden en profsportwedstrijden.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Ja. Maximaal 4 personen mogen samen sporten. Voor binnen sporten zijn maximaal 30 personen toegestaan per zelfstandige ruimte.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen ook voor kinderen?

Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Wat zijn de maatregelen voor trainingen?

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen.

Mogen journalisten en technici voor beeldregistratie aanwezig zijn bij wedstrijden?

Ja. Journalisten en technici voor beeldregistratie mogen aanwezig zijn. Zij moeten wel voldoen aan de maximale samenkomst- en gezelschapsgroottes en overige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 

Sportkantines

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

 

Binnen en buiten sporten

Is het weer toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten? 

Sporten is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

RIVM heeft een generiek kader coronamaatregelen opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe ondernemingen en organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel.

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of fitnessclub of andere sportaanbieder?

Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld.