Met tweeëntwintig sportgroepen en verenigingen, vijf basisscholen, één middelbare school en één school voor het voortgezet speciaal onderwijs is de Hamalandhal een waar sportknooppunt binnen de gemeente Oost Gelre. Een verbindende factor tussen scholen, sportclubs en de gemeenschap. Met een dynamisch sportlandschap heeft de Hamalandhal de ambitie om voor meer sportclubjes en -groepen een thuisbasis te zijn, ook voor de buitensport. Deze ambitie vertaald in een nieuwe slogan: ‘Bruisend sporthart in Oost Gelre’.

Bruisend

Al sinds 1973 is de Hamalandhal verankerd in de Lichtenvoordse gemeenschap. Met de verbouw van de oude hal en aanbouw van een nieuwe hal in 2012 kwam de exploitatie in de handen te liggen van vijf binnensportverenigingen. Een unieke samenwerking wat een zeer divers sportaanbod samenbracht en de Hamalandhal letterlijk liet bruisen door sportief ondernemerschap. Met de sport als hoofdmoot laat de Hamalandhal als locatie voor evenementen, toernooien, beurzen en zelfs vaccinaties al jaren haar flexibiliteit en maatschappelijke betrokkenheid zien.

Ook Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde voorzitter Herman Rooks ziet in de Hamalandhal een solide basis voor een bruisende toekomst. ‘Na 10 jaar bouwen aan een unieke en stabiele beheersstructuur voor de Hamalandhal staan we klaar voor een volgende stap. Vanaf het begin staat samenwerking met alle gebruikers hoog in ons vaandel. Zeker het afgelopen jaar is maar weer eens gebleken dat we samen sterker zijn. Samenwerken met onze gebruikers (verenigingen, sportgroepen, het Marianum, Bariet, basisscholen), maar ook de gemeente, sponsoren en partners om de sportfaciliteiten te behouden, te onderhouden en te verbeteren.’

Sporthart

‘Onze grootste vijf verenigingen (HV Erix, LBC’72, Longa’59, LZV en Spirit’90) groeiden sterk, geheel tegen de landelijke tendens in. Groeiden, want het is nog niet te overzien wat de gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor de ledenaantallen van onze verenigingen. We hopen dat we snel weer open kunnen, zodat iedereen zijn sport weer kan beoefenen. De Hamalandhal zal er alles aan doen om net als voor de coronacrisis een sportomgeving te bieden die iedereen nodig heeft. Sport en natuurlijk onze unieke accommodatie als verbindende factor voor bewegen, gezondheid en ontspanning. De Hamalandhal als thuishonk voor teamsporten, individuele sporters en ook voor buitensporters! Een ontmoetingsplek voor iedereen, aldus Rooks’.

Met een eigentijdse aanpak wil de Hamalandhal letterlijk naar buitentreden. Vanuit samenwerkingen wil de Hamalandhal verbindingen leggen met alles wat met sport & bewegen te maken heeft binnen Oost Gelre, een waar sporthart in de gemeente. Sportgroepen en sport-/gezondheidsorganisaties binden en ondersteunen in een faciliterende rol en op deze manier samenwerken om meer mensen te laten werken aan gezondheid, iets wat in deze tijd belangrijker is dan ooit. Een boodschap die de Hamalandhal op verschillende manieren ten gehore wil brengen en ook wil uitstralen.

Thuisbasis

Onlangs hebben Loopgroep Zandloper en Run&BFit zich verbonden aan de Hamalandhal als thuisbasis. Deze buitensportgroepen hebben hierdoor de mogelijkheid om gebruik te maken van de vele faciliteiten van de Hamalandhal, denk hierbij aan het gebruik van o.a. kleedkamers, multifunctionele ruimtes & promotiekanalen. Ook het dagelijkse beheer voorziet nieuwe kansen voor nieuwe sporters en sportgroepen. ‘Als Hamalandhal zijnde spreken we de ambitie uit om voor zoveel mogelijk sporters een thuisbasis te zijn. Een plek waar men elkaar kan ontmoeten, ontwikkelen en kan gaan genieten van sport en gezelligheid nadien. Een thuisbasis voor jong, oud en mensen met een beperking. We zijn daarom ook blij te kunnen melden dat binnenkort de toegang van ons gebouw en alle ruimten daarbinnen voor onze sporters en supporters met een lichamelijke beperking toegankelijker wordt gemaakt, in samenwerking met de gemeente.’

Sportplatform

Eén van de vele ontwikkelingen bij de Hamalandhal is het creëren van een nieuwe website. Met onder andere een online sportplatform waar men, die op zoek is naar een sport, zich kan oriënteren op alles wat de Hamalandhal op het gebied van sporten en bewegen te bieden heeft. Daarnaast geeft dit aangesloten sportverenigingen en -groepen de mogelijkheid om zichzelf te presenteren op een breed gedragen sportplatform. Het is de wens van de Hamalandhal om deze voor de start van het nieuwe sportseizoen na de zomer te kunnen lanceren.

Sportminded

Rooks hoopt op een snelle terugkeer van sporters in de Hamalandhal. ‘Gelukkig zijn we in onze gemeente erg sportminded. Dat blijkt wel uit de cijfers als je die vergelijkt met het landelijke gemiddelde. Ook de ambities die we met elkaar hebben besproken en vastgelegd in het sportakkoord is een bewijs dat we in Oost Gelre sport en bewegen erg belangrijk vinden. We mogen met z’n allen trots zijn op onze sportaccommodaties en de drijvende krachten daarachter. Gemeente, vakkrachten en vele vrijwilligers die samen er voor zorgen dat het elke week weer mogelijk is dat zovelen kunnen sporten en bewegen. We moeten creatief zijn met z’n allen als voorbereiding op een nieuw en hopelijk zo normaal mogelijk sportseizoen. Laten we die voorbereidingen zien als de laatste loodjes.
Snel tot ziens in het mooie en bruisende sporthart in Oost Gelre, de Hamalandhal. Onze besturen, vrijwilligers en beheerders heten jullie graag weer van harte welkom.’

‘Bruisend sporthart in Oost Gelre’