Jos Holweg, sportman, trainer, coach, bestuurder en Longa’59-man allertijden.
Dat wisten wij ruim acht jaar geleden nog niet toen hij als afgevaardigde van Longa’59- volleybal in de projectgroep stapte. De projectgroep waarin de 5 sportverenigingen samen gingen kijken of en hoe zij de exploitatie van de Hamalandhal na de vernieuwing zouden kunnen overnemen.
Toen de projectgroep aan de gemeente had kenbaar gemaakt dat zij de exploitatie over wilden nemen, gaf de wethouder aan dat we binnen een maand met een businessplan moesten komen. Het aanbestedingstraject daarvoor was namelijk al in volle gang. Gelukkig was Jos net met prepensioen gegaan. Wij vermoeden achteraf, dat hij een andere voorstelling moet hebben gehad van zijn pensioen. Maar als Jos iets wil bereiken, gaat hij er ook helemaal voor. Joke moet in die periode gedacht hebben, dat hij beter door had kunnen blijven werken. Dan was hij meer thuis geweest.

Wij hebben het met z’n allen gered en de exploitatie naar ons toe getrokken.
Toen begon het echter pas. Het was een enorme opgave om in de beschikbare tijd twee stichtingen op te zetten en zoveel mogelijk wensen van ons tijdens de bouw gerealiseerd te krijgen. De hele organisatie moest opgetuigd worden, inclusief het aannemen van personeel en het regelen van zaken voor de bouw. In die periode hebben wij Jos echt goed leren kennen. Als trainer/coach was hij gewend om structuur in de chaos te brengen. Mede dankzij zijn enorme inzet en inzicht is het ons gelukt om tijdig een fantastische organisatie neer te zetten. Jos had de gave om de zaken helder te zien en die dan ook te benoemen. Iedereen die hem kent zal het met ons eens zijn, dat hij het altijd opbouwend en goed bedoelde. Het kwam echter niet altijd zo over bij mensen, die hem niet goed kenden. Maar hij was wel lekker duidelijk.

Ook na de oprichting had Jos een grote inbreng in het besturen van onze twee stichtingen. Daardoor zagen wij pas echt wie Jos was en leerden hem steeds beter kennen. Hij had een sterk verenigingsgevoel. Het samen de schouders eronder zetten vond hij belangrijk. Zijn enorme liefde voor sport kwam ook naar boven. Niet alleen voor het volleybal. Hij vond ook dat de andere sporten binnen de Hamalandhal optimaal moesten kunnen functioneren en gefaciliteerd moesten worden.

Begin vorig jaar, toen hij ziek werd, gaf Jos aan dat hij ging zoeken naar een vervanger voor zijn bestuursfunctie. Hij wilde zijn tweede zittingstermijn in het bestuur, die eind vorig jaar afliep  uitzitten en zelf de functie overdragen aan zijn opvolger. Hij heeft zelf een opvolger gevonden en tot in detail zijn overdracht verzorgd. Coach Jos gaf ons aan het einde nog enkele tips hoe wij de vergaderingen en de vastlegging daarvan, gestructureerder konden laten verlopen. Dat soort tips had hij wel vaker, maar dat was ook om de vergaderingen op donderdagavond zo kort mogelijk te houden. Hij kon dan op tijd bij zijn maten op de Longa-volleybalavond aanschuiven voor een hapje en drankje. Want wat hij ook deed en regelde, uiteindelijk ging het om de vreugde in de sport en de gezelligheid daarna.
Eind januari van dit jaar hadden wij een etentje met het bestuur en beheer gepland. Wij hadden dan Jos informeel willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor onze stichtingen in de afgelopen acht jaar. Helaas kon dit informele afscheidsetentje niet meer door gaan.

Wij verliezen in Jos een man die met (sport)hart en ziel heeft geholpen om van de Hamalandhal een sportcomplex te maken, die aan de eisen van de huidige tijd voldoet.

Wij wensen Joke, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Bestuur Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde en Stichting Kantine Hamalandhal