Al honderden sportclubs en complexen hebben al rookvrije afspraken doorgevoerd. Daar kunnen kinderen al rookvrij sporten. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door bij sportaccommodaties. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Met een rookvrije Hamalandhal willen wij het goede voorbeeld aan kinderen geven en voorkomen we bovendien het schadelijke meeroken.

De eerste stap naar rookvrij is nu gezet in de vorm van het verplaatsen van de rookputten. Voorheen stonden deze direct naast beide ingangen waardoor kinderen en niet-rokers direct langs de rookputten liepen. Dat is nu verledentijd! De rookputten aan beide zijden zijn verplaatst naar een plek verder van beide doorgangen vandaan.

Geheel rookvrij is de aanbeveling en het streven. Hier willen wij dan ook stapsgewijs naartoe werken. Zo wil de Hamalandhal bijdragen aan een ‘Rookvrije Generatie’.

 

Ingang kantine zijde Ingang Hulshof zijde