Willy Elferink van SportMee!:
“De maatschappelijke rol van sportverenigingen is ontzettend belangrijk”

Het doel van SportMee! is helder: er moet meer én een beter passend sportaanbod komen voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Oost Gelre. Met een duidelijke, lokale structuur. In het afgelopen half jaar is al veel bereikt. Willy Elferink is wekelijks de vaste begeleider van de groep. Hij ziet deelnemers ontwikkelen en plezier hebben, maar benadrukt dat we het alleen samen mogelijk kunnen maken. “Met een paar uurtjes geringe inspanning kunnen verenigingen en hun leden iets extra’s betekenen.”

Toen Willy Elferink via zijn zoon en fysiotherapeut Ruud vernam van het initiatief SportMee! voelde hij zich geënthousiasmeerd om wat voor deze doelgroep te gaan doen. De voormalig sportleraar wilde de begeleiding tijdens de sportinstuiven op zich nemen. “Toen ik eind jaren zeventig van de sportacademie kwam, heb ik een periode bij gezinshuis Sprokkelenburg gym gegeven om mensen met een beperking in beweging te krijgen. Hieraan heb ik goede herinneringen. Ik vind het leuk om met de doelgroep van SportMee! te werken. De deelnemers zijn dankbaar en blij dat ze gezien en ontvangen worden. Het is belangrijk dat ze een vaste structuur en begeleider hebben en dat je zorgt voor gezelligheid en emotionele en fysieke veiligheid. Als de deelnemers met plezier naar me toe komen, dan is mijn opdracht geslaagd!”

Persoonlijke groei
De bewegingsbeperkingen en leeftijden van de groep zijn divers. Wat volgens Willy zo mooi is aan SportMee!, is dat iedereen elkaar accepteert en plezier heeft met elkaar. “Bij SportMee! leren de deelnemers functioneren in een groep en het doel is om lekker sportief bezig te zijn. Ze worden geaccepteerd en niet beoordeeld op hun prestatie. Je ziet mensen opener worden, makkelijker contact maken en zich persoonlijk ontwikkelen. De afwisseling in de sporten en beweegoefeningen maakt het elke zaterdag weer leuk voor de deelnemers. En nadien sluiten we altijd even gezellig af in de kantine van de Hamalandhal.”

Maatschappelijke betrokkenheid
De verenigingen die een sportinstuif hebben verzorgd, zijn positief en enkelen hebben aangeboden dit een keer te willen herhalen. Uiteraard moeten zij mensen beschikbaar hebben. Dat hoeven geen toptrainers te zijn, benadrukt Willy. “Elke vereniging beschikt wel over jongvolwassenen of jeugd die in het kader van de maatschappelijke stage of een beroepsstage willen helpen. Of gewoon omdat je met een uurtje tijd dankbaar werk levert. Het is bovendien gezellig en leuk. Als enthousiaste vrijwilligers, trainers of coördinatoren van verenigingen meer willen met deze doelgroep is ook bijscholing mogelijk om te leren met deze doelgroep aan de slag te gaan. Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk. Door een instuif bij SportMee! te verzorgen, breng je een vereniging naar de deelnemers toe. Wij willen zorgen voor een goed en gevarieerd aangepast aanbod en gunnen de deelnemers continuïteit. Maar we hebben elkaar nodig om dit mogelijk te maken!”

Meer informatie, aanmelden voor deelname of het verzorgen van een sportinstuif?  https://www.hamalandhal.nl/nieuws/sportinstuiven-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/

SportMee