In 2018 hebben de Special Olympics voor mensen met een verstandelijke beperking plaats gevonden in

de Achterhoek. De Hamalandhal was aangewezen als één van de sportlocaties en heeft dat weekend samen met HV Erix het onderdeel handbal mogen verzorgen. In de voorbereiding op dit evenement is er destijds een werkgroep aangepast sporten gevormd met diverse zorginstellingen, scholen en sportverenigingen.

Naast de organisatie van het onderdeel handbal voor de Special Olympics heeft de werkgroep een subsidieaanvraag ingediend onder de naam “SportMee!”. Deze subsidie is eind juni 2018 goed gekeurd.

De gezamenlijke hoofddoelstelling is het verhogen van de wekelijkse sportdeelname onder mensen met een verstandelijke beperking in Oost Gelre en directe omgeving, door 40 mensen uit de doelgroep wekelijks (minimaal 40 weken per jaar) aan het sporten te brengen en te houden. Een neveneffect hiervan is dat die structurele sportdeelname bijdraagt aan het vitaal houden en het meer zelfstandig functioneren van de doelgroep.

Brainstorm-/infoavond
De werkgroep raakt graag met de sportverenigingen uit Oost Gelre in gesprek om van gedachten te wisselen, gezamenlijk slagkracht te hebben en successen gezamenlijk voort te zetten.

Datum / tijdstip:
maandagavond 3 juni, 19.30 uur

Locatie:
BonsenReuling-zaal, Hamalandhal Lichtenvoorde

Opgave
Opgave kan door een email te sturen naar Loes Lageschaar, projectleider SportMee!
E-mailadres: loes@hamalandhal.nl
o.v.v. “Aanmelding infoavond 3 juni”.
Wilt u in deze e-mail aangeven met hoeveel personen u van uw vereniging komt?